Demand kotasyon

$60/mwa
Plan stat
 • 1. Domèn 6 mwa gratis.
 • 2. Hebejeman 6 mwa gratis.
 • 3. HaitiDocteur konplè
 • 4. Mentnans 6 mwa gratis
Pran sèvis la
$80/mwa
Plan basik
 • 1. Domèn & Hebejeman 1 an gratis.
 • 2. HaitiDocteur konplè.
 • 3. Sit web gratis.
 • 4. Mentnans 1 an gratis
Pran sèvis la
$100/mwa
Plan avanse
 • 1. Domèn & Hebejeman gratis.
 • 2. HaitiDocteur konplè.
 • 3. Sit web gratis.
 • 4. Mentnans gratis
Pran sèvis la
Web

Prezans ou sou entenet la ak ajenda elektronik ou a 100% metrisé.

Ajenda

Yon ajenda ki konekte e konplè ki la pou zafè medikal.

Pasyan

Tout dosye pasyan ou wap k pataje yo nan yon klik selman.

Kominote

Kominike avèk konfrè ou pat janm ni senp ni fasil konsa.

Jere

Oganise ak kontrole kabinè pi byen chak jou ki pase.

Bo kote'w

Pran swen pasyan ou yo e nou menm nap pran swenw.